I media

Life Nutritest - svaren finns i ditt DNA

Förtydligande kring Life Nutritest

I och med SVT:s inslag om gentester den 26/5 vill vi ge en helhetsbild av vad Life Nutritest är, samt bidra med kompletterande information gällande specifikt Life Nutritests analys av hur kroppen svarar för olika typer av träning.

Vetenskapligt stöd för gentestning av muskelstruktur

I ett nyhetsinslag i Rapport förra veckan rubricerat ”Gentester döms ut av forskare” kritiserades gentestning. Rubriken, som förmodligen valdes i försök att skapa intresse, är direkt felaktig säger Mikael Kubista, vd för Life Genomics, tidigare professor i molekylär bioteknik och en av Sveriges mest citerade forskare inom bioteknik.

Det finns ingen etablerad forskare som skulle ifrågasätta gentester generellt. Tvärtom deltar så gott som alla våra främsta forskare i ett eller flera av de stora studier i världen som bygger på gentester. Med de metoder som finns i dag, och i vårt svenska laboratorium, som tillhör Europas bäst utrustade, har vi den allra modernaste utrustning som går att frambringa, är resultat från gentester oerhört pålitliga. Visst, analyserar man en individs hela genom på drygt 3 miljarder byggstenar, så smyger det in en del felaktigheter, men i Life Nutritest, som diskuterades i inslaget, analyserar vi ”endast” 100 variationer, noga utvalda för att de är av särskild betydelse för individens hälsa och val av livsstil.

Det som är begränsande i dag är de slutsatser man kan dra utifrån ett gentest. Dels känner vi inte till hur de olika generna samverkar och dels så är det betydligt fler faktorer som påverkar, såväl miljöfaktorer som andra genetiska faktorer utöver variationerna i generna, s.k. epigenetiska faktorer. Genvariationen i alfa-aktinin-3 genen, kallad ACTN3, som diskuterade i TV-inslagen påverkar vår muskulatur på ett helt avgörande sätt. Människans muskler består av två huvudtyper av fibrer: typ 1, som är genomsprängda av kapillärer (blodkärl), som tillför blod och arbetarar uthålligt, samt typ 2, som använder lagrat socker. Dessa fibrer är explosiva, dvs kan snabbt mobilisera mycket kraft på kort tid, men sedan är energidepån förbrukad. Andelen typ 1 och typ 2 fibrer man har varierar mellan individer. Proteinet ACTN3 behövs för att de explosiva fibrerna ska fungera. Den genvariation Life Nutritest tittar på, leder till att tillverkningen av ACTN3 avbryts för tidigt, så att man inte producerar fungerande ACTN3. Om man inte får en fungerande gen från någon av föräldrarna, så har man mycket svårt att klara sig riktigt bra i explosiva idrotter. Detta återspeglas bland elitidrottare: hittills har man inte hittat någon sprinter i olympisk klass, som saknar ACTN3. Det omvända gäller däremot inte: det går utmärkt att bli långdistanslöpare med fungerande ACTN3 gener. Följaktligen, att Anders Szalkai, som testades i inslaget har fungerande ACTN3, är absolut inte förbluffande; om något kan hans genotyp underlätta mer explosiva starter.

I reportaget uttrycker man tveksamhet till att genen man testar för påverkar ”endast” 1 % av resultatet. Mot bakgrund av att människan har drygt 20000 gener, vilket framgår av SVTs faktaruta till reportaget, är 1 % faktiskt väldigt mycket. Det finns ingen annan känd gen som förklarar mer när det gäller idrottslig prestation. Sedan måste man också sätta det i rätt perspektiv. ACTN3 påverkar de explosiva muskelfibrernas möjlighet att prestera och för just det är den kritisk. Men det är så mycket mer än muskler som påverkar en (långdistans) löpares prestation: längd, vikt, benstomme, hjärtvolym, lungkapacitet, blodets kapacitet att transportera syre (den finske elitskidåkaren Eero Mäntyranta hade t.ex. en mutation i EPO-genen, som gav fördelar), förmåga att spjälka mjölksyra och sedan alla psykologiska faktorer att hålla ut, mobilisera, orka träna, orka prestera etc. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att en gen som är helt avgörande för explosiva muskelfibrers prestation har liten effekt på en löpares prestationsförmåga. Samtidigt, vilket sprinter skulle tacka nej till att höja sin prestation med ”futtiga” 1%?

För mer information om ACTN3 genen: Läs mer på Lifebutiken.se

Årets hälsosnackis - Life Nutritest

Tävla och vinn ett Life Nutritest

Tävla och vinn