Om Life Nutritest

Personliga kostråd och rekommendationer om livsstil och fysisk aktivitet baserat på information om din genetik som hjälper dig till ett mer aktivt och hälsosamt liv.

Ditt personliga hälsolexikon Life Nutritest är baserad på de senaste vetenskapliga upptäckterna inom nutrigenetik som omvandlats till praktisk information för dagligt bruk. Vi utforskar din genetiska profil tillsammans med experter, förmedlar och förklarar nya insikter om dina kroppsfunktioner och biologiska processer och ger dig lämpliga rekommendationer för optimalt intag av olika näringsämnen. Baserat på din genetiska profil ger vi dig individualiserade rekommendationer inom områdena livsstil, kosthållning och träning som visar vägen mot ett bättre och mer tillfredsställande liv.

Nutrigenetik – kroppens behov är unikt

Nutrigenetik kallas det forskningsområde som fokuserar på hur konsekvenserna av dessa genetiska mutationer kan påverkas med dieter. Området vilar på en bred vetenskaplig grund och ett stort antal studier som kopplar specifika genetiska mutationer till individers matvanor. Nutrigenetiken ger oss möjlighet att känna igen särdragen hos en individ och utifrån detta anpassa den individuella kosten.

Individuellt anpassad nutrition – grunden till optimal kosthållning

Trots att 99 procent av vår arvsmassa är helt identisk, finns det cirka tio miljoner genetiska variationer mellan individer. Flera av dessa påverkar metabolismen och därmed näringsbehovet hos varje enskild individ. Det unika behovet hos varje individ har gett upphov till en ny gren inom nutrigenetik: individuellt anpassad nutrition. Ett individuellt anpassat förhållningssätt är nödvändigt för en optimal kost, på samma sätt som din husläkare – som känner just dig – är viktig för din hälsa. Kosthållning är alltså en av de faktorer som markant påverkar vår kropp och en faktor som förhållandevis lätt kan påverkas.

En optimal kost – nyckeln till hälsa och lycka

En optimal kost är ett justerat sätt att äta som kan hjälpa oss att uppnå bästa möjliga kroppsfunktion och ett långt och hälsosamt liv. Med en optimal kost, blir vi känslomässigt mer stabila, fysiskt aktiva och vi har betydligt färre hälsoproblem. Genom att följa våra rekommendationer och konsekvent använda “Näringstabellerna” har du nu en unik möjlighet att välja vägen mot en optimal kost. Du kommer att se att livsmedlen i listorna är uppställda efter hur betydelsefulla de är. Därför utgör tabellerna en viktig kunskapsbas när du ska välja kombinationer av livsmedel som garanterar att din kropp får i sig tillräckligt av olika näringsämnen. Vi rekommenderar att du försöker använda livsmedel från olika livsmedelsgrupper i dina måltider.

Din väg till ideal kroppsvikt

Justera din kosthållning så att den passar dina gener

Vetenskaplig forskning vid Stanford University har visat att en kost baserad på genetisk analys är verkligt effektiv. Studien visade att människor, som hade ätit på ett sätt som passade deras genetiska profil, hade gått ner fyra kilo mer än de som hade försökt att gå ner i vikt utan att ta hänsyn till sin personliga genetik.

Faktorer som påverkar metabolism

Med en anpassad kost kan du före bygga ett stort antal hälsoproblem

Lär dig hur dina gener påverkar nivåerna av LDL- och HDLkolesterol, triglycerider och blodsocker. Om det visar sig att du har ogynnsamma gener, kan det vara motiverat att du anpassar din kost.

Behov av näringsämnen

Mikronäringsämnen spelar en viktig roll för din hälsa

Vår arvsmassa avgör vilka vitaminer och mineraler vi behöver få i oss i högre grad och vilka vi får i tillräckliga mängder. Vi kan få i oss nästan alla vitaminer och mineraler genom att äta vanlig mat, men det kan vara lite svårare för dem som har anlag som kan leda till brist. I sådana fall kan kosttillskott vara ett alternativ.

Matvanor

Även ohälsosamma matvanor kan gå i arv

Våra matvanor påverkas i hög grad av den miljö vi lever i. Ett liv fullt av stress och jäkt hindrar oss från att utveckla hälsosamma matvanor. Men matvanor är inte bara en följd av miljön eller ett resultat av individens fria val. Våra matvanor påverkas också av våra gener.

Ämnesomsättningens egenskaper

Dina gener ger dig information om kroppens ämnesomsättning

Laktosintolerans är ett välkänt fenomen, där enzymet laktas som bryter ner mjölksocker (laktos) saknas. Laktosintoleranta får problem, såsom diarré, uppsvälldhet och kräkningar, när de äter mejeriprodukter. Andra viktiga metabola processer är nedbrytning av alkohol och koffein. I båda fallen kan långsam och ineffektiv metabolism vara problematisk. Här får du veta hur du är genetiskt predisponerad att reagera på dessa ämnen.

Avgiftning av din kropp

Gener kan påverka ditt utseende

Fria radikaler bildas av strålning, cigarettrök, olika föroreningar och otaliga andra ämnen som vår kropp framgångsrikt kan göra sig av med hjälp av lämpliga enzymer. Men mutationer kan uppstå i den genuppsättning som kodar för dessa enzymer och leda till ineffektivt avlägsnande av de potentiellt skadliga och giftiga ämnena. Vid ineffektiv enzymfunktion, eller avsaknad av ett visst enzym, är vi mindre skyddade för gifterna från miljön och bör anpassa oss därefter.

Sport och fritid

Upptäck vilken form av träning som passar dig bäst

Fysisk aktivitet påverkar generellt vår hälsa positivt, men olika aktiviteter ger mer för vissa personer än för andra. När vi väljer en viss typ av aktivitet i syfte att förbränna överflödigt fett och gå ner i vikt, blir den personliga faktorn ännu viktigare. Forskning har visat att medan en viss typ av träning kan vara väldigt effektiv för vissa människor, kan samma träning vara mindre optimal träningsform för andra. I extrema fall kan t.o.m. en viss sorts aktivitet leda till uppbyggnad av fettvävnad hos särskilda individer. Hur vi svarar på olika träningsformer beror till stor del på vår arvsmassa.

Genetiskt betingat missbruk och åldrande

Du kan påverka missbruk och åldrande

För dem, som har anlag att bli beroende av nikotin eller alkohol, bör sådana vanor undvikas i förebyggande syfte. Hög konsumtion av alkohol och tobak påverkar dessutom åldrandet. Individer med gener, som leder till snabbare åldrande, bör definitivt begränsa sitt intag av alkohol och inte röka.