Vad händer på labbet.

I laboratoriet, utförs analysen snabbt och säkert av utbildad personal och med den senaste tekniken.

Ditt DNA kvantifieras och analyseras med en metod som heter realtidsPCR. Därefter gör vi en genotypningsanalys från vilken vi tar fram din personliga Nutritest-rapport med hjälp av experter och dietister, baserat på de senaste vetenskapliga rönen inom nutrigenetik.

Resultatet: Ett unikt hälsolexikon om kost och motion, utformat efter dina gener.

Dina gener

En gen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman. En biologisk gen är en sekvens i DNAt.

Gener är områden på DNA-kedjan som bär instruktioner för syntes av proteiner. Varje gen är en sekvens med en specifik följd av fyra nukleotider (dessa benämns A, T, C och G), och sekvensen bestämmer ett visst protein. Ibland kan en mutation (ett fel) inträffa i processen när DNA kopieras, och då blir nukleotidsekvensen avvikande (genetisk mutation). Detta medför att funktionen hos det protein som genen kodar för kan bli annorlunda. Mutationer kan leda till försämringar, men även i vissa fall till förbättringar. Det är inte ovanligt att en mutation, som blir bestående i populationen, ger fördelar under vissa förutsättningar och nackdelar under andra. För en personlig DNA-analys analyserar vi fler än 100 positioner (loci) i ditt DNA där mutationer kan uppstå. En viss typ av mutation i en position i DNA:t kallas genotyp. Eftersom vi ärver DNA från både mor och far har vi två exemplar av varje gen. Därför, om det finns möjlighet till substitution (utbyte av en nukleotid mot en annan) i en specifik position i DNA:t, t. ex. från C till T, har vi 3 möjliga genotyper: CT, TT eller CC, d.v.s. mutationen kan förekomma i den ena upplagan av genen, i båda upplagorna, eller så förekommer den inte alls. Olika genotyper är avgörande faktorer till att vi människor är olika: vi har olika ögonfärg, olikfärgad hud, olika talanger, vi är olika känsliga för sjukdomar och vi har individuella matvanor.